Cá Bống Kho Tộ Đậm Vị Đưa Cơm | Braised Gobies In Clay Pot

Cá Bống Kho Tộ Đậm Vị Đưa Cơm | Braised Gobies In Clay Pot


Water spinach Shallot Garlic Ginger Goby Garlic Shallot Sugar Fish sauce Brown sugar water Mix Speck Fry Extract pork rind Cooking oil Shallot and garlic Coconut juice Chilli Stew Green onion Salt Water spinach Braised Gobies In Clay Pot

6 thoughts on “Cá Bống Kho Tộ Đậm Vị Đưa Cơm | Braised Gobies In Clay Pot”

  1. Các bạn Like và Share ủng hộ mình nhé <3 https://www.youtube.com/channel/UCckgJSrmzoVy1ES3e0cRX_Q?sub_confirmation=1

  2. Bạn đã dùng font chữ gì mà đẹp thế? Bạn dùng phần mềm nào để làm video này vậy chia sẻ mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *