12 thoughts on “CÁ KÈO KHO TỘ với ớt bột siêu cay CÀ MAU (Braised fish with super spicy chili powder)”

  1. Nhà mình cũng có làm món cá kèo kho tộ hihi
    ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  2. 🎥 KÊNH KHÁC CỦA MÌNH: CÂU CÁ CÀ MAU

    ☞ youtube.com/caucacamau

    📣 Các bạn thấy hay nhớ ủng hộ giúp mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *