16 thoughts on “Cách làm Đậu Hủ Chưng Tương thật ngon | How to make Braised tofu with salted soy beans”

  1. Cảm ơn cô Hồng Hoa với món đậu hũ chưng tương . Hy vọng khám phá bếp việt sẽ ra nhiều video món chay ngon cho mọi người thưởng thức .

  2. Nhin dep va ngon qua👍. Cam on co Hong Hoa va Kham Pha Bep Viet nhieu. Me Trinh chi an thuc an men thoi vi vay em se thuc hien cho me em😀❤️

  3. Mon nay goi la * smooth tofu saute nam huong ! ( I think ) . Neu chung tuong la la fai * hap. Or chung cach thuy va k the… k co ginger..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *