ASMR BRAISED KIMCHI AND PORK RIBS KOREAN HOME FOOD 등갈비 김치찜 먹방 MUKBANG NO TALKING EATING SOUNDS

ASMR BRAISED KIMCHI AND PORK RIBS KOREAN HOME FOOD 등갈비 김치찜 먹방 MUKBANG NO TALKING EATING SOUNDS

Hãy bật phụ đề youtube xem nhé Xin chao Nhớ Đăng ký và bấm thích giúp mình nhé Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng để lại nhận xét. Trước tiên hãy ăn một muỗng cơm Và…

ASMR )Kodari Jorim & Sausage(Braised half-dried pollock/코다리조림&소세지) MUKBANG

ASMR )Kodari Jorim & Sausage(Braised half-dried pollock/코다리조림&소세지) MUKBANG

PREVIEW Hello, I’m Funny! What food do you want to eat today? Steamed nose legs!! A little bit of white rice!! Beef radish soup! Frank sausage!! I will eat gratefully. All right. Subscribe, please! Take a bite first! It’s spicy…