ASMR BRAISED KIMCHI AND PORK RIBS KOREAN HOME FOOD 등갈비 김치찜 먹방 MUKBANG NO TALKING EATING SOUNDS

ASMR BRAISED KIMCHI AND PORK RIBS KOREAN HOME FOOD 등갈비 김치찜 먹방 MUKBANG NO TALKING EATING SOUNDS

Hãy bật phụ đề youtube xem nhé Xin chao Nhớ Đăng ký và bấm thích giúp mình nhé Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng để lại nhận xét. Trước tiên hãy ăn một muỗng cơm Và…

MUKBANG 묵은지고등어조림(Braised Mackerel and kimchi) 계란반숙후라이 요리 먹방 REAL EATING SHOW

MUKBANG 묵은지고등어조림(Braised Mackerel and kimchi) 계란반숙후라이 요리 먹방 REAL EATING SHOW

ASMR *Cooking Recipe* Korean Braised Spicy Chicken Stew 매콤한 닭볶음탕 먹방(EATING SOUNDS) MUKBANG

Wash the chicken clean. I’ll boil it in boiling water for about 1 minute to remove impurities. Wash the chicken once again and it will be very clean. Put 800ml of water and boil it Sugar 3 Potatoes, Shiitake, Onion…

ASMR CHINESE STYLE STIR FRY LOBSTERS MUKBANG 먹방 No Talking EATING SOUNDS | Cowgirl ASMR

ASMR CHINESE STYLE STIR FRY LOBSTERS MUKBANG 먹방 No Talking EATING SOUNDS | Cowgirl ASMR

Hi y’all! This is a longer video so I decided not to input any subtitles. Please enjoy!