Grilling tofu without using oil ย่างเต้าหู้ ไร้น้ำมัน ไม่ติดกระทะ กรอบหนึบหนับ

Grilling tofu without using oil ย่างเต้าหู้ ไร้น้ำมัน ไม่ติดกระทะ กรอบหนึบหนับ

ย่างเต้าหู้ ไร้น้ำมัน ไม่ติดกระทะ เริ่มต้น ใช้ไฟอ่อนถึงปานกลาง รอให้กระทะร้อนดี ลดไฟต่ำสุด แล้วปิดฝา รอ 8 – 10 นาที สังเกตเต้าหู้มีขอบสีเหลือง เติมน้ำ แล้วรอนิดนึงเพื่อพลิกกลับอีกด้าน ใช้น้ำดื่มประมาณ 60 มิลลิลิตร (1/4 cup) พลิกกลับอีกด้าน ทำขั้นตอนเดิมซ้ำ แก้ปัญหาติดกระทะ โดยใช้น้ำ พอน้ำแห้งเนื้อสัมผัสยังกรอบหนึบหนับ เสร็จแล้ว Thanks for watching 🙂