ഇങ്ങനെ മീൻ പൊരിച്ചു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?Special Fish Fry |അയല പൊരിച്ചത് | Veena’s Curryworld | Ep :725

ഇങ്ങനെ മീൻ പൊരിച്ചു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?Special Fish Fry |അയല പൊരിച്ചത് | Veena’s Curryworld | Ep :725

Hi. Namaskar. How are you? Hope all are doing good. Here all of us are fine. Many were sad that I didnt speak about me or ask about them in the last video. Sorry for that. I had posted a…

Bachelor’s Special Kerala Style Liver Fry|| ലിവർ ഫ്രൈ ഇങ്ങിനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കു|| Ep:551

Bachelor’s Special Kerala Style Liver Fry|| ലിവർ ഫ്രൈ ഇങ്ങിനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കു|| Ep:551

Namaskar!!What’s up!!Hope you all are doing good.We are also fine here Today I’m going to share the Kerala style liver fry recipe with you.I’ve been getting requests for this recipe for a long time. Its the dry version and you…

Vazhuthananga Fry-Kathirikka Varuthathu-Kerala Style Brinjal  Fry-Eggplant Fry  – -Recipe no 145

Vazhuthananga Fry-Kathirikka Varuthathu-Kerala Style Brinjal Fry-Eggplant Fry – -Recipe no 145

Hiii!!!Namaskar!!What’s up?? Hope you all are doing good.I’m also fine Today I’m going to make brinjal fry I’ve been getting requests for brinjal recipes I’ll do other brinjal recipes like brinjal thoran”,mezhukupuratti etc in some other days Most of you…